Ling To Catholic Primary School
  • INTRANET

2020-11-24
「自律守規」第一次課室秩序比賽結果

高級組

          冠軍 - 6C

          亞軍 - 5A

          季軍 - 5B

          季軍 - 5C

 

初級組

          冠軍 - 1D

          亞軍 - 1A

          季軍 - 3A

 

以上獲獎的班別,冠軍全班同學獲得五個積點,亞軍全班同學獲得三個積點,季軍全班同學獲得兩個積點。